pops.org.vn có tên cũ là Cổng thông tin Pops Việt Nam

Thông báo về việc chuyển hướng tên miền

Nay chúng tôi ra thông báo này đến khách truy cập, tên miền pops.org.vn sẽ không còn liên quan đến các nội dung trước đây của những đơn vị trước. Thông báo này sẽ có hiệu lực từ ngày 04.10.2022 – 04.12.2022. Quá thời gian thông báo trên, các tranh chấp về sau chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như từ chối trách nhiệm pháp lý có liên quan.